Om Gladmat

Festivalstaben

 

 

 

 

MAREN SKJELDE
Daglig leder
maren@gladmat.no

 

 

 

 

 

 

CATHRINE SELVAAG
Prosjektleder
cathrine@gladmat.no 

Stab-0474

HANS PETTER JØRGENSEN
Programleder
hp1967@me.com / 916 30 546

MARI HULT
Redaktør digitale flater
marihult@gmail.com

ANN CATHRIN SANDSMARK
Frivilligkoordinator
452 22 396

AUGUST NOER MØLSTER
Markedskoordinator
august@gladmat.no

CHRISTIAN BJØRNSEN
Teknisk ansvarlig

JANNE SEIM
Arenaleder

Henvendelser rettes til: post@gladmat.no

Gladmat AS
Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4
4021 Stavanger.
Postboks 8034, 4068 Stavanger

Gladmat-kontoret har normalt åpent fra 08:30 til 16:30 mandag til fredag.

Henvendelser rettes til post@gladmat.no