Nyheter

Hurra! Felleskjøpet Rogaland Agder er ny hovedsponsor for Gladmat 2018

Du har sett tankbilene i trafikken, fullastet med dyrefôr på vei ut til regionens bønder. Slagordet på bilene er ”Med mat i tankene”. Felleskjøpet Rogaland Agder jobber nemlig med sluttproduktet – maten vi setter på bordet – i tankene. Snakk om perfekt sponsor for Gladmat 2018!

Det er med stor glede Gladmat kan dele nyheten om at Felleskjøpet Rogaland Agder går inn som støttespiller for Gladmat-festivalen i jubileumsåret 2018.

– Vi ønsker å fremheve landbrukets viktige rolle for kvaliteten på maten, og da passer det godt å spille på lag med Gladmat, sier Per Harald Vabø, administrerende
direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder.

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder og er en spydspiss i utviklingen av landbruket. De utvikler, produserer og selger kraftfôr,
gjødsel og såvarer, og påvirker dermed kvaliteten og sikkerheten til maten vi spiser.

Viktig støttespiller i jubileumsåret

– Dette er uvurderlig for Gladmat, sier daglig leder Maren Skjelde.

Gladmat fyller 20 år i 2018, og festivalen har bidratt til å gjøre Rogaland kjent som Norges matfylke. Hele 20-30 % av råvareoppstrømmen i Norge kommer fra denne
regionen, og mange av disse råvarene og produsentene serverer sine produkter under Gladmat.

– Med Felleskjøpet får vi knyttet til oss en bedrift som er assosiert med høy kvalitet og innovasjon, og med en medlemsmasse som består av matprodusenter. Det kunne
ikke passet bedre, slår Skjelde fast.

Gladmat har som mål å øke fokuset på det faglige innholdet for å beholde posisjonen som landets viktigste matforum, samtidig som kvaliteten på folkefesten skal bli enda
bedre. Festivalen er helt avhengig av sponsorer og gode hjelpere for å få dette til.

Vi ønsker Felleskjøpet velkommen inn i Gladmat-familien!