Nyheter

Informasjon om koronavirus, april 2020

Vi ønsker alle å bidra til at situasjonen med koronautbruddet og smitte går i den riktige retningen, og det er ikke vanskelig å skjønne at Gladmat ikke kan arrangeres i sin vante form.

Dette ble også bekreftet da regjeringen la frem de siste retningslinjene for arrangører. Gladmat er Norges største matfaglige publikumsfestival, og vi vet at mange av dere er opptatt av festivalen. Vi vil oppdatere med følgende informasjon: 

  • Vi jobber med gode alternativer for fortsatt kunne ha en form for Gladmat i sommer.
  • Alle våre partnere, både serveringsnæringen og produsenter, opplever ekstra markedsutfordringer. Vi er opptatt av å være en god støttespiller for de, og jobber for å komme med markedstiltak.
  • Dersom du er meldt på som utstiller, vil du ikke bli belastet økonomisk for påmelding.
  • Vi har tett dialog med næringen, kommunen og andre samarbeidspartnere for å kunne se på hvilke muligheter vi har for å samles rundt maten.
  • Vi vil komme tilbake til hva Gladmat 2020 blir, men vårt mål er hele tiden å støtte opp om matglede, restauranter og matprodusenter, og det skal vi jobbe for å få til.

Vi gleder oss til å informere mer om det spennende vi planlegger, følg med på nett og facebook.

Ved spørsmål om dette, bare ta kontakt med Gladmat sin prosjektleder Cathrine Selvsaag (90536673) eller daglig leder Maren Skjelde (90104747). 

Stavanger 27. april 2020

Maren Skjeld
Daglig leder i Gladmat