Om Gladmat

Komiteer

Vi feirer vårt 20- årsjubileum i 2018, og er i løpet av våre leveår godt etablert som landet største matfestival.

Gladmat krever et solid program, både faglig og kulturelt, i tillegg må vi sikre en robust økonomi som kan løfte festivalen ytterligere.

For å sikre et helhetlig og godt arbeid med faglig og kulturelt program, samt håndtering av sponsorsiden, har vi opprettet et komitéapparat med to komiteer:

 1. Programkomité
 2. Markeds- og sponsorkomité

Programkomiteen

 • Lars Røtterud, forlegger i Gyldendal
 • Kathrine Mo, merkevaredirektør i Tine SA
 • Eivind Haalien, nordisk ambassadør for mat og ansvarlig for lokalmat og spesialiteter i Norgesgruppen
 • Guro Helgesdotter Rognså, doktor i molekylær gastronomi, Nofima
 • Rolf Norås – leder (tidligere kultursjef i Stavanger kommune, nå eier av Norås kulturformidling)
 • Kristin Gustavsen (daglig leder Stavanger sentrum)
 • Susanne Heart (folkevalgt Stavanger kommune/selvstendig næringsdrivende)
 • Ellen Math Henriksen (direktør Rogaland Teater)
 • Anya Aasebø (kommunikasjon og PR)
 • Kristin Austigard (Det norske måltid)
 • Gunnar Hvarnes (Coach for Christian Andre Pettersen)
 • Sigurdur Runar Ragnarsson (daglig leder Spiseriet i Stavanger)
 • Hans Petter Jørgensen (Gladmat)

Sponsor- og markedskomiteen

 • Alex Hart (eier Made with Hart)
 • Anders Hellegaard (markedsdirektør Prima)
 • Cille Ihle (folkevalgt Stavanger kommune/Tastaveden skole)
 • Heidi Netland Berge (kokebokforfatter/restauratør)
 • Rønnaug Hidle (Sparebanken Vest)