Samarbeidspartner

Måltidets hus

Logo innovasjonspark

Måltidets Hus ligger på Ullandhaug, og er en del av Ipark i Stavanger.

Bygget som stod ferdig i 2009 har totalt 9000 kvadratmeter over fem etasjer. De to nederste etasjene er parkeringsplasser. Byggearbeidene startet i april 2007 og første byggetrinn var ferdig i januar 2009 og annet byggetrinn er ferdig til sommeren 2009. Blant de matrelaterte bedriftene som holder til her finner man Nofima, TINE, Det norske måltid og Gladmat.