Nyheter

Vinner av Ingridprisen 2019

Ingridprisen er en pris som skal oppmuntre og inspirere kokker og bidra til omdømmebygging rundt kokkefaget.

Ingridprisen deles ut av Rogaland fylkeskommune, og er en del av satsingen de har innen mat og opplæring. Ingridprisen er oppkalt etter Ingrid Espelid Hovig og blir delt ut til fagpersoner med gode formidlingsevner og som har fokus på å fremme det norske kjøkken, og de norske råvarene i inn- eller utland. 

Prisen skal være til motivasjon for de som jobber godt med matformidling, læring og rekruttering. Den skal synliggjøre kokkefaget som et yrke med mange muligheter, både her hjemme og internasjonalt.

Om vinneren

Vinneren av Ingridprisen 2019 er en fagperson med svært god fagkunnskap og formidlingsevne. Vedkommende sprer matkunnskap, matglede, matopplevelser, fremmer Norsk matkultur og råvarer og ikke minst har han et stort hjerte til barna. Han er svært aktiv i arbeidet rundt rekruttering, gjennom sitt engasjement i blant annet Norgescup, som er norgesmesterfinale for kokkelærlinger i hele landet. I den forbindelse er han delaktig i både utarbeidelse av oppgaver og selve gjennomføringen. Han er også sensor i fagprøvenemda. Hans formidlingsevne er stor, og matkunnskapen er svært sterk. Vinneren jobber med Norsk smaksskule, og han reiser verden rundt og formidler kunnskap om Norske råvarer, spesielt fisk. Ingen oppgave er for liten, ingen for stor- vinnere Frode Selvaag stiller med hele seg og sin kunnskap.

Prisen på NOK 30 000,- skal gi prisvinner mulighet til videre utvikling i faget.